PRIVACY STATEMENT

Moving On registreert uitsluitend gegevens van degenen die een gift of donatie aan ons doen en van degenen die ons gemachtigd hebben om een eenmalige of maandelijkse bijdrage te incasseren. Van bezoekers van onze website verzamelen wij dus géén gegevens en er worden door ons geen cookies geplaatst.

 

Welke gegevens worden in onze systemen vastgelegd?

Van donateurs en/of partners registreert Moving On alléén de gegevens die nodig zijn om via SEPA te kunnen incasseren en gegevens om digitaal of telefonisch contact op te kunnen nemen indien dit noodzakelijk of gewenst mocht zijn.

De volgende gegevens van u worden bij Moving On vastgelegd:

  • Naam
  • Woonplaats
  • IBAN
  • Datum/Ingangsdatum machtiging
  • Te incasseren / geïncasseerd bedrag
  • Bestemming donatie
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

 

Waarom bewaart Moving On deze gegevens?

Zoals hierboven vermeld bewaart Moving On deze gegevens – in opdracht van onze bank(en) - voor het incasseren van het bedrag / de bedragen van de eenmalige / doorlopende machtiging (bewaarplicht). Tevens kunnen deze gegevens door u of door uw of onze bank worden opgevraagd in het geval dat er een geschil mocht zijn ten aanzien van een incasso.

 

Hoe worden uw gegevens verwerkt / bewaard?

Uw gegevens worden door Moving On digitaal en fysiek bewaard. Voor de digitale gegevens geldt dat deze altijd met een veilig wachtwoord worden afgeschermd. De fysiek gegevens bewaren wij in een afgesloten kast op ons kantoor.

 

Hoe lang bewaart Moving On deze gegevens?

Moving On bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht wordt gesteld door overheid cq banken.

 

Wisselt Moving On uw gegevens uit met derden?

Moving On wisselt uw gegevens niet uit met derden tenzij hiervoor een schriftelijke gerechtelijke opdracht aan ons wordt overhandigt. Uw gegevens worden uitsluitend bij en door Moving On medewerkers verwerkt. Onze medewerkers hebben op dit gebied een geheimhoudingsplicht.

 

Zijn uw gegevens veilig bij Moving On?

De bestandsgegevens van Moving On staan op onze computer(s) uitsluitend in bestanden die beveiligd zijn met een wachtwoord, waar alleen degene(n) die toegang moet(en) hebben tot de gegevens op de hoogte zijn. Uw gegevens die noodzakelijkerwijs naar onze bank moeten worden verzonden, worden versleuteld verstuurd via een beveiligde omgeving van de bank.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft als donateur/partner te allen tijde recht op inzage van uw gegevens en het recht deze – indien noodzakelijk – aan te passen.

Na beëindiging van uw relatie met Moving On worden uw gegevens na de door de overheid verplichte wettelijke bewaartermijn uit onze digitale en fysieke bestanden op een veilige manier uit onze systemen verwijderd.

 

Wat gebeurt er in geval van een datalek?

Indien er door Moving On een mogelijk datalek wordt geconstateerd worden zowel u als de Autoriteit Toezicht Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van de aard en de omvang en de risico’s die het  geconstateerde lek voor u met zich meebrengt.