Laat een kind studeren voor € 25,-- per maand

Sinds 2014 zijn wij een sponsorprogramma gestart zodat de armste kinderen die het basisonderwijs succesvol hebben afgerond ook een diploma kunnen halen. Inmiddels hebben wij meer dan 150 leerlingen gesponsord. Hierbij sponsoren we de leerlingen niet voor de volle 100%, maar vragen we de ouders om een bijdrage naar draagkracht, met een maximum van UGX 30.000 per semester (UGX 90.000 per jaar), wat overeenkomt met ongeveer € 25,-- per maand. Dit doen wij in overleg met de lokale gemeenschap.

 

Voor het luttele bijdrage van € 25,-- per maand kunt u een student ondersteunen in zijn of haar studie. Dit is voldoende voor schoolgeld, uniformen, studieboeken en ander lesmateriaal. 

(Even ter vergelijking: In Nederland investeert het Ministerie van Onderwijs meer dan 6.700 Euro per kind/per jaar in voortgezet onderwijs!)

 

 

Wilt u één of meerdere kinderen aan een betere toekomst helpen?

Neem dan contact met ons op en geef u op als sponsor: 

mail naar secretariaat@stichtingmovingon.org

of bel Bart op 06 233 06 825

 

Een aantal van de allereerste studenten die in 2015 naar het Middelbaar Onderwijs doorstroomden.

Zij studeren in 2018 af!

(In 2017 moest er voor 174 studenten in sponsoring worden voorzien, het maximum gaat de komende jaren rond de 200 studenten worden)