Doelstelling

Het doel van Stichting Moving On is om een bijdrage te leveren aan het structureel verbeteren van de levensomstandigheden van arme gezinnen die onder de armoedegrens leven. Wij realiseren dit door met name onderwijsprojecten en zelfredzaamheid te realiseren. Er is ook oog voor acute hulp bijvoorbeeld in medische noodgevallen of  andere levensbedreigende situaties.

Wij vinden het belangrijk om bij de lokale bevolking betrokken te zijn. Donateurs kiezen voor een project dat hen ter harte gaat.