ANBI

Stichting Moving On is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. 

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hier voldoen wij ruimschoots aan. Al onze medewerkers werken volledig onbezoldigd, waardoor iedere Euro maximaal in het land van bestemming besteed wordt. 

 

RSIN nummer: 810019048