ANBI

Stichting Moving On is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. 

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hier voldoen wij ruimschoots aan. Al onze medewerkers werken volledig onbezoldigd, waardoor iedere Euro maximaal in het land van bestemming besteed wordt. 

Check onze ANBI status. Ga naar de website van de Belastingdienst. Klik hier: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Vul in op 'Instelling': Moving On en 'Vestigingsplaats': Veenendaal.

 

 

Naam instelling

RSIN / Fiscaal nummer

Contactgegevens

Doelstelling

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid                                             

Verslag activiteiten

Financiële verantwoording

Stichting Moving On

810019048

Naar Contact

Naar Doelstelling

Naar Beleidsplan

Naar Bestuur

Iedereen bij Stichting Moving On werkt op vrijwillige basis. Voor kantoorartikelen en eventuele reiskosten, etc., kan in overleg een passende vergoeding toegekend worden.

Naar Nieuws

Naar Jaarcijfers 2022