BELEIDSPLAN

Stichting Moving On is van zins haar projecten zo snel mogelijk zelfredzaam te maken, maar is zich ervan bewust dat dit nog wel enkele jaren tijd zal kosten. Daarnaast voegen we naast onderwijs andere elementen toe inclusief gezondheidszorg, werk en inkomen en vakopleidingen. Dit zal fasegewijs worden gerealiseerd. Moving On doet dit samen met haar partners. In geval van samenwerkingsverbanden is de uitkomst van de rekensom 1+1 soms 3 of zelfs nog meer. Dit kan op het gebied van het delen van expertise, maar ook door gezamenlijke financiering van een project. Op deze manier kan zowel efficiënter als effectiever worden gewerkt en wordt iedere Euro nog beter besteed. 

Het gaat ons niet om onze ‘naam’, maar hoe kunnen we samen de allerarmsten het beste helpen. Uiteindelijk moeten wij ons als stichting lokaal misbaar maken.

In de toekomst blijven wij altijd op zoek naar stichtingen/partners met een gelijkgerichte doelstelling en zijn wij aan het onderzoeken of wij in andere Afrikaanse landen projecten kunnen ondersteunen en helpen zelfredzaam te maken om zo nog meer impact te kunnen maken.