Schone longen voor honderden schoolkinderen in Oeganda

Tijdens ons werkbezoek in september 2016 aan Oeganda stuitten we op een probleem dat we graag onder uw aandacht willen brengen.

In dorpen waar deze schoolkinderen wonen, is geen elektriciteit en geen stromend water. In de loop der jaren hebben we hier al een aantal waterpompen gerealiseerd waardoor de sterfte aan tyfus en dysenterie met 100% is teruggedrongen.

Door het ontbreken van elektriciteit in de huizen worden ’s avonds kerosine-lampen gebruikt als bron van verlichting. In een rapport van de National Population and Housing Census uit 2014 wordt aangetoond dat 18 miljoen mensen in Oeganda gebruik maken van kerosine lampen - die ook wel bekend staan als “tadooba-lampen”. De Wereldbank schat dat het dagelijks inhaleren van kerosine dampen gelijk staat aan het roken van TWEE pakjes sigaretten per dag. Tevens blijkt uit hetzelfde rapport dat tweederde van alle vrouwelijke longkankerpatiënten nog nooit gerookt heeft! Wij hebben besloten mee te helpen om dit probleem aan te pakken. Gelukkig was de oplossing voor dit probleem al voorhanden: lampen op zonne-energie. Zonne-energie lampen zijn duurzaam, gezond en er wordt geld bespaard op dure kerosine.

Inmiddels is met uw ondersteuning gelukt voor 700 kinderen en hun familie - totaal ruim 3000 mensen – een zonne-energie lamp aan te schaffen. Hierdoor hebben wij directe impact op de gezondheid van deze kinderen en ouders. Wij willen u daar hartelijk voor danken!