Water = Leven

Maar wat heeft het voor zin om kinderen op te leiden op school als daarvan jaarlijks een aantal om het leven komt door onveilig drinkwater?

Om dit een halt toe toe te roepen werd op het schoolterrein in 2009 na een inzamelingsactie de eerste waterpomp gegraven. Vóórdat deze pomp er was stierven er jaarlijks kinderen én volwassenen aan dysenterie, cholera en tyfus, door het drinken van vervuild water uit poelen. 

Nadat Moving On deze noodzaak zag, zijn wij gestart met waterprojecten. Inmiddels hebben we waterpompen gerealiseerd in vele dorpen.

Uit onderzoek is gebleken dat de sterfte aan bovengenoemde ziektes tot bijna 0% was teruggedrongen in de dorpen waar deze pompen zijn geslagen.

 

Onze werkwijze: Bij elke pomp wordt een watermanagement comité geïnstalleerd van en door mensen uit het dorp, die met bijdragen van de bevolking een spaarpotje aanleggen van waaruit onderhoud en eventuele reparaties kunnen worden betaald. We hebben al te veel pompen gezien in Oeganda die niet meer werken door een klein defect, of omdat het grondwaterpeil gedaald is waardoor een put zou moeten worden verdiept. Dat verdiepen kost soms slechts tussen de €150 en € 200, terwijl een nieuwe pomp inclusief 4 jaar onderhoud (wat door ons wordt gegarandeerd, zodat het spaarpotje gevuld kan worden) afhankelijk van de plaats waar gegraven wordt tussen de € 1.350 en €1.500 kost.

 

Wilt u helpen om een waterpomp te financieren? Dan kunt u doneren via onderstaande button of neem contact met ons op: 

mail naar secretariaat@stichtingmovingon.org

of bel Bart op 06 233 06 825