WAAR IS MOVING ON NOG MEER BIJ BETROKKEN?

Bij Moving On geloven we in samenwerking, zowel nationaal als internationaal.

Voor zowel binnenlandse als buitenlandse bevriende relaties verrichten we daarom voor hen uiteenlopende diensten waarbij de afspraak is dat we van de daarmee gemoeide financiële omvang 10% 'kosten' in rekening brengen die ten gunste komen aan Moving On, zowel voor algemene middelen als voor de projecten.

Daardoor zijn we zowel nationaal als internationaal bij meerdere projecten betrokken. deze omvatten bijvoorbeeld:

 

1. Mamma Liz Fonds - voor studie financiering in Oeganda,

2. Markusse Fonds - voor ondersteuning van hulpbehoevenden in Nederland

3. KPC Fonds -  voor bouw en ondersteuning van weeshuizen en kerken in Honduras.

 

Door deze diensten reikt onze impact dus verder dan enkel en alleen de projecten in Oeganda en Mozambique.