Moving On is een non-profit organisatie, opgericht vanuit Christelijke overtuiging in 2000, vanuit een particulier initiatief. Sinds 2009 hebben wij de ANBI status.

Als non-profit organisatie zijn wij in het bijzonder gericht op kansarme kinderen en jongeren in Afrika. In Oeganda werken wij sinds 2008 aan de verbetering van de basale leefomstandigheden zoals schoon drinkwater, (vak)onderwijs en werk én inkomen. Het aantal jongeren in Oeganda onder de 20 jaar is 58%.

 

Schokkende feiten:

 

  1. Bijna 58% (27,5 miljoen) van de Oegandese bevolking van 46 miljoen inwoners, is jonger dan 20 jaar;

  2. Meer dan 30 procent van kinderen uit de armste gezinnen gaan niet naar school.

  3. 64% tot 70% van deze jongste generatie (>18 jaar) beroepsbevolking is werkloos vanwege het ontbreken van vakopleidingen.

 

Geef daarom deze kinderen de kans

op vakonderwijs en betaald werk.

 

 

 

 

 

 

Gaandeweg hebben wij ontdekt dat het grootste probleem in Oeganda niet alleen armoede is, maar gebrek aan onderwijs, waardoor kans op werk en inkomen minimaal is. Daarom besloten wij ons te gaan inzetten voor scholing en vakonderwijs voor (wees) kinderen uit gezinnen onder de armoedegrens. Inmiddels zorgt deze inzet ervoor, dat vele honderden van de allerarmste kinderen met succes onderwijs hebben kunnen doorlopen.

Door middel van kleine en concrete projecten leveren wij een bijdrage  aan armoedebestrijding en zelfredzaamheid.

Op welke manier wij bijdragen aan de verbetering van lokale leefomstandigheden kunt u lezen onder het kopje 'Landen' bovenaan deze pagina op de menubalk. Ook nodigen wij u graag uit om een kijkje te nemen op de verschillende pagina's van onze website. Mocht u interesse of vragen hebben, neem dan contact op via ons contactformulier: https://www.stichtingmovingon.org/contact.

Iedereen binnen Moving On werkt op volledige vrijwillige basis, zonder salariskosten of vergoedingen.

 

BEGROTING 2022

In 2022 wil Moving On haar hulp aan de allerarmsten op dit niveau zien te handhaven. De enorme bevolkingsgroei in Oeganda, één van de hoogste in de wereld en de daarmee achterblijvende economische groei, voorspellen nog meer armoede. Een aanzet om de structurele hulp aan de allerarmsten te vergroten!

 

Als u ons wilt steunen, bedenk dan dat bij de bouw van een

huis ieder steentje bijdraagt aan het complete gebouw!