Pr. 19.01 - Ondersteun of doneer een klaslokaal

Help kansarme kinderen in Oeganda

aan duurzaam kwaliteitsonderwijs

en ondersteun een klaslokaal

 

Voor deze kinderen op het schoolterrein bij de kleuterschool zet Moving On zich in...... Helpt u mee?

 

Op het terrein waar Moving On meehielp aan de realisering van een watertoren met pompinstallatie is inmiddels een nieuw gebouwde kleuterschool operationeel. Om te helpen bij het realiseren van de volgende stap in onderwijs - lager onderwijs - hebben we besloten om actie te ondernemen zodat de bouw van moderne klaslokalen kan plaatsvinden, zodat de leerlingen niet in houten barakken of noodlokalen les hoeven te krijgen, maar een gebouw dat dezelfde standaarden heeft als de gerealiseerde kleuterschool kunnen betrekken.

Hiertoe hebben we na zorgvuldig onderzoek een plan opgesteld met daarin niet alleen de bouw van goede lokalen, maar wat tevens een gedeelte omvat voor de financiering van zelfredzaamheid, zodat het project van het begin af aan zichzelf zal kunnen bedruipen waar het de kosten betreft van dagelijkse maaltijden, lesmateriaal, schooluniformen, salarissen voor onderwijzers en staf, onderhoud van gebouw en inventaris, enz. 

Zodoende kan duurzaamheid van het project worden gewaarborgd en zal de school na de financiële injectie voor de start niet langer afhankelijk van donaties van buitenaf.

Het volledige projectplan kunt u downloaden van onze pagina documenten (Pr. 19.01)