* Projectplannen kunt u downloaden op de pagina 'Documenten' 

 

     DONEER OP:      NL62  INGB 0005  3308 97   t.n.v.  Stichting Moving On      

MAART 2024: GEVANGEN IN ARMOEDE?                                                                                    MOVING ON HELPT !

Sara, is een meisje van 16 jaar oud. Haar ouders scheidden toen zij 3 jaar oud was. De vader verdween en de moeder was een alcoholiste. De basisschool heeft zij niet afgemaakt. Zij kwam niet verder dan groep 8. Jaren lang leefde zij doelloos en zonder toekomstperspectief. Een medewerkster van een NGO organisatie ontmoette haar in haar dorp en heeft Sara opgenomen. Het verzoek kwam bij Moving On om haar te sponsoren voor een vakopleiding kapster en natuurlijk hebben wij dit gedaan, net zoals vele anderen. De kosten bedragen € 450,- voor een interne opleiding. Moving On sponsort dit jaar 20 meisjes en jonge vrouwen voor een vakopleiding.

FEBRUARI 2024: RESULTATEN MONITORTRIP

Na vier weken "hands on" betrokkenheid bij scholen en gebouwen in Oeganda zijn er maar liefst 14 punten van verbetering in kaart gebracht. Om enkele voorbeelden te noemen: de IT opleidingen werden verbeterd op instroming voor kansarme jongeren. Bij een school werd de noodzaak voor staf woonruimte  oplost door een bergruimte tegen minimum kosten te verbouwen naar woonruimte. Bij een kleuterschool was de kwaliteit van de hygiëne te laag. Een nieuwe schoonmaker werd aangenomen en een adequaat rooster van één naar drie schoonmaak beurten per dagdeel werd geïmplementeerd. Een succesvolle reis!

Een latrine van een kleuterschool totaal vernieuwd

JANUARI 2024: RICHARD HOFMAN IS 4 WEKEN IN OEGANDA

In januari is de voorzitter van Moving On vier weken naar Oeganda gegaan voor hulp en de ontwikkeling van diverse onderwijs projecten. De reis wordt geheel door Richard zelf  betaald, zodat er geen euro van de donaties afgaat. Als gepensioneerd aannemer helpt hij ook in onderhoudswerkzaamheden aan scholen en gebouwen. Vaak ontbreekt de nodige kennis op het platteland. Er blijken in diverse scholen allerlei achterstallige onderhoudsproblemen te zijn, waardoor de hygiëne voor kinderen in het gedrang komt. Daarbij worden de gedoneerde gelden gecontroleerd en de projecten voor 2024 besproken in zowel basisscholen als in scholen voor vakonderwijs.

Foto: de huizen in de omgeving zijn zéér bouwvallig

DECEMBER 2023: GEZEGEND KERSTFEEST EN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen alle donateurs een vrolijk  Kerstfeest toe. Een licht van Hoop kwam in de wereld en dit willen wij graag delen met kansarmen in Oeganda.

Het jaar 2023 is een mooi jaar geworden voor Moving On, door uw hulp en donaties. De vorige twee jaren konden wij aanmerkelijk minder doen door het corona effect en diverse wisselingen van bestuursleden en vrijwilligers. In 2023 zijn de donaties ruim verdubbeld, waardoor wij velen kunnen helpen met scholing. Wij verwachten een verdere groei voor 2024.

NOVEMBER 2023: EEN VOORBEELD VAN ONDERWIJS

Dit is Rita, een meisje van 17 jaar. Jarenlang kon zij niet naar school door gebrek aan financiële middelen om de verplichte lesgelden te betalen. Niet alleen zij, maar ook haar broertjes en zusjes. Door uw hulp kan zij nu in januari een tweejarige vakopleiding gaan volgen in IT. Een opleiding met een diploma geeft haar een toekomst Zij is heel begaafd, maar had geen kans. Door uw hulp kan zij naar school.

Rita: in de foto links

SEPTEMBER 2023: MONITORREIS NAAR OEGANDA

Richard Hofman, de voorzitter van Moving On heeft diverse projecten bezocht (op eigen kosten) en gecontroleerd tijdens een bezoek aan Oeganda in september. Met name scholen en onderwijs instellingen hadden de aandacht. De lokale basis- school gaf aan dat leraren al 3 maanden geen salaris hebben ontvangen van de overheid. Er  is géén enkele printer of computer in de school. 

Foto rechts:                                                                        kinderen kunnen wél naar school, dankzij uw steun. Jongeren krijgen een vakopleiding.


AUGUSTUS 2023 ONDERWIJS ALS SPEERPUNT

Moving On richt zich dit jaar vooral op onderwijs. Immers in een gebied waar 30% van de kinderen nóóít naar school gaat, is onderwijs zeer belangrijk voor de toekomst mogelijkheden van jongeren en kinderen. Bovendien is gebleken dat veel jongeren de lagere school niet afmaken door gebrek aan financiële middelen, laat staan middelbaar onderwijs. Wij willen dit jaar weer honderden kinderen in staat stellen om onderwijs te krijgen, in zowel basisonderwijs als vakonderwijs. Wij danken alle sponsors en donateurs voor uw geweldige hulp.

Links: een familie waar géén van de kinderen naar school konden. Nu gaan alle kinderen naar school.

JUNI 2023:  DE DROEVIGE STATISTIEKEN OEGANDA

De enorme werkeloosheid in Oost Oeganda leidt tot  tergende armoede. Immers er is géén enkele uitkering zoals in Nederland! Geen WW, AOW of Bijstand uitkering. Bovendien moet er voor onderwijs en  gezondheidszorg betaald worden. Vele families op het platteland moeten rond komen van een gezins- inkomen van € 25,- , hetgeen niet genoeg is voor drie maaltijden per dag en zeker ook  niet voor urgente gezondheidszorg. Verder betekent het helaas, dat vele kinderen nooit naar school kunnen. Helpt u mee met Moving On?  GEEF KINDEREN EEN KANS.

 

Door verhuizing, administratieve- en staf wisselingen zijn wij eind 2022 iets achter geraakt met de administratieve verwerking en deze nieuws pagina van onze website.  Excuses voor eventueel ongemak. Wij zijn inmiddels weer up to date.

 

MEI 2023:  JONGEREN IN OEGANDA WORDEN GEHOLPEN MET EEN VAKOPLEIDING IT

De cursus IT is begonnen in mei, terwijl de laatste toegezegde donaties nog binnen komen, zijn we met enthousiasme van start gegaan. Aan 25 jongeren wordt de kans gegeven om zich te bekwamen in de basis cursus IT.  Kuzaifa, Nteeba, een weesjongen van 21 jaar uit Kampala is één van de cursisten. Hij verdiende net genoeg geld om te overleven met de verkoop van chapatti’s en was al verschillende keren gekomen vragen wanneer de cursus IT zou beginnen en is zeer gemotiveerd voor een betere toekomst.

De vakopleidingen voor IT willen wij gaan uitbreiden naar  verschillende niveaus van bekwaamheid. 


APRIL 2023: MOVING ON VERLEENT EDUCATIE EN NOODHULP 

Zoals gemeld in het nieuws van 2022 is er honger in de regio. Moving on heeft gelukkig een aantal kinderen kunnen helpen met het voeden van één gezonde warme maaltijd op school voor de lunch. Een leerkracht vertelde ons dat vele kinderen niet meer op school kwamen, omdat zij  simpelweg de energie niet hadden om de hele dag op school te zijn op slecht één schamel ontbijt voor de hele dag!

Alle donateurs hartelijk dank voor het ondersteunen van dit project. Wilt u ook deze kinderen ondersteunen, doneer dan op het nummer van Moving On NL62 INGB 0005 3308 97


MAART 2023: VOORBEREIDINGEN IT OPLEIDING VOOR KANSLOZE JONGEREN

Moving On draagt bij aan de educatie van kinderen en jongeren. Met een enorme bevolkingsgroei in Oeganda is dit geen overbodige luxe. Immers een groot gedeelte van de bevolking gaat nóóit naar school, terwijl een ander gedeelte slechts enkele jaren lagere school. Inmiddels is ons laatste project IT onderweg. Het fondsenwerven is begonnen in het najaar 2022 en we zijn bezig met de implementatie.  Samen met alle samenwerkende partijen zijn we bij de realisatie fase aangekomen, alhoewel er nog enkele donaties nodig zijn. In een gebied waar velen hun lagere school niet af kunnen maken vanwege gebrek aan (verplichte) schoolgelden, is dit vaak de enige kans op een erkende vakopleiding. de laptops zijn er, samen met andere benodigdheden.


FEBRUARI 2023: NIEUW BESTUURSLID MOVING ON, RICHARD HOFMAN

Na vele jaren trouwe dienst gaat Bart Lindeman binnenkort verhuizen en komt er een nieuwe voorzitter. We willen Bart bedanken voor zijn jaren van trouwe en onbezoldigde dienst aan de armen in Oeganda. Zijn compassie voor Oeganda heeft geleid tot daadwerkelijke verbetering en hoop voor duizenden kinderen en volwassenen in één van de armste gebieden van Oeganda. De basis behoeften, veilig drinkwater, voedsel, scholing en gezondheidszorg, heeft een blijvende verandering gebracht. Richard Hofman volgt Bart op als voorzitter met ingang van 1 augustus 2023. Richard is een gepensioneerd ondernemer en taxateur. Hij is van plan om enkele maanden in Oeganda te verblijven om de projecten te begeleiden.


JANUARI 2023: DE ALLEBESTE WENSEN EN GEZONDHEID VOOR 2023!

Alle donateurs, medewerkers en stichtingen willen wij bedanken voor het vertrouwen in het afgelopen jaar. Wij wensen u een heel voorspoedig Nieuwjaar toe en vooral een goede gezondheid. Zonder uw steun zouden velen in Oeganda niet in staat zijn geweest om hun leven te verbeteren. Na jaren van ingrijpende  lockdowns en de daaruit voortkomende vertragingen, zien wij 2023 met optimisme tegemoet. De armoede is zeker door het corona effecten groter geworden. Daarbij heeft ook de oorlog in de Oekraïne in 2022 bijgedragen tot hogere prijzen. Dit betekent dat wij, met uw hulp, ons nog meer zullen inzetten voor het welzijn van kinderen, jongeren en de allerarmsten in Oeganda.

          

              EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2023

 

December 2022: samenwerking!

Moving On maakt maximaal gebruik van uw donaties door samenwerking met donateurs en partijen in Nederland en Oeganda. In Oeganda realiseren wij onze eigen kleinschalige projecten, Maar door  samen werking met andere organisaties kunnen wij grotere projecten realiseren door bij te dragen aan een essentieel gedeelte. Bijvoorbeeld, een bijdrage voor een  ambulance voor een kliniek in Mozambique. De kliniek werd door een andere stichting gesponsord. Echter de kliniek kreeg geen toestemming van het Ministerie van Gezondheid om te openen, ZONDER de aanwezigheid van een ambulance. Hierin heeft Moving On het verschil kunnen maken. Een andere partij heeft weer voor de inrichting van de kliniek gezorgd. In Oeganda wordt deze succesformule ook toegepast. Door één klaslokaal toe te voegen kon het grotere Centrum voor vakopleidingen gerealiseerd worden. Het gaat immers om het meest effectief helpen van kansloze mensen en maximale inzet van uw donatie!.


Augustus 2022: realisatie klaslokaal

We danken de sponsor W.M. de Hoop Stichting voor de realisatie van een klaslokaal in het Centrum voor vakopleidingen in Oost Oeganda. In samenwerking met diverse partners heeft Moving On haar steentje bijgedragen aan de mogelijkheid om een opleiding te voorzien voor kansarme jongeren. Velen jongeren hebben géén opleiding of slechts enkele jaren lagere school. Daarom zijn zij vaak kansloos om een betaalde baan te bemachtigen.. Als relatief kleine organisatie kunnen wij toch meebouwen aan de opleiding van honderden jonge mensen in Oeganda.


2022 Noodhulp

Voed een kind op school voor € 3,00 per maand in Oeganda

Alhoewel Moving On zich richt op educatie en daardoor op de toekomstmogelijkheden voor de kinderen in onze projecten, is er door Covid-19 helaas een extreme situatie ontstaan in het district Jinja. Doordat het inkomen (grotendeels) van vele ouders is weggevallen is er noodhulp nodig. Velen van de kinderen komen naar school zonder gegeten te hebben, anderen komen zelfs helemaal niet meer naar school.

Wij willen voorzien in één gezonde en voedzame warme maaltijd per dag voor 500 kinderen van onze basisschool. Daarvoor is € 1500,-- per maand nodig om hen te helpen! Helpt u ons helpen? Samen bouwen we daarmee aan een betere toekomst voor deze kinderen.

2022: DE VISIE EN HULP IN OEGANDA BLIJFT GERICHT OP ONDERWIJS

Moving on blijft, als kleine christelijke stichting, zich inzetten in 2022 voor scholing van kinderen en jongeren. Zowel lagere school als vakonderwijs is belangrijk in Oeganda. Het aantal kinderen dat nooit naar school gaat is bedroevend. Uit pure armoede gaan honderdduizenden kinderen nooit naar school! Het blijft daarom belangrijk om juist deze kansarmen te voorzien van een hoopvolle toekomst.  We blijven fondsenwerven voor huisvesting voor deze jongeren. De inkomsten in 2021 waren aanmerkelijk lager door het effect van corona, zoals bij vele stichtingen. Desalniettemin blijven wij ons inzetten in 2022.

2021 Oeganda

BOUWEN AAN VAKOPLEIDINGEN JONGEREN

Voor de vakopleiding van kansarme jongeren in ICT, Confectie en Schoonheidsspecialiste is er huisvesting vereist. Moving On wil TWEE kleine gebouwen bouwen voor de jongeren die van ver komen. Eén gebouw voor mannen en één voor vrouwen. Per gebouw kunnen 24 jongeren worden gehuisvest. Kosten voor één gebouw bedragen € 19.875,- per gebouw, inclusief bedden, lakens, gordijnen enz. BOUW MEE AAN EEN SUCCESVOLLE TOEKOMST VOOR JONGEREN.

2021 Oeganda

ZELFREDZAAMHEID

  • Door de opbrengsten van het landbouwprogramma worden meer kinderen en jongeren in staat gesteld om een school opleiding te volgen;

  • Door een surplus van deze landbouwopbrengsten, wordt een spaarpot gecreëerd voor onderhoud en andere soms niet mee getelde kostenposten. Tevens kunnen hiermee ook projecten op het gebied van gezondheidszorg worden gefinancierd door onze lokale partner.

 

 

2021 Oeganda

Vakonderwijs door zelfredzaamheid en duurzame zonne-energie (PP zie documenten)

Moving On draagt bij aan vakonderwijs door het verlenen van geld besparende zonne- energie.

Een aantal voordelen van zonne-energie zijn duidelijk. Elektriciteit is duur, dus bespaart veel geld. Er kan altijd les worden gegeven en bovendien is zonne-energie stabiel! en milieu vriendelijk.

Voor het hele projectplan zie Documenten.

 

2020

SLAAP ACCOMMODATIE VOOR WEESJONGENS

In 2019 hebben wij een projectplan gemaakt voor de financiering van slaap accommodatie voor wees- jongens in Oeganda. In 2020 is het gebouw gereed gekomen dankzij de mooie bijdragen van diverse sponsors. Door verandering van de wetgeving waren stichtingen verplicht het aantal slaapplaatsen per zaal met 35% te verminderen. Hierdoor was het nodig om een aantal slaap accommodaties bij te bouwen.

 

 

 

2020 ZELFREDZAAMHEID

En van de Moving On speerpunten is om projecten financieel onafhankelijk te maken. Het eindeloos voorzien van schoolgelden voor leerlingen is op lange termijn veel duurder dan het investeren in landbouwprojecten, waarvan de winst geheel ten goede komst aan de scholen. Bovendien wordt er werkgelegenheid geschapen in gebieden waarin werkeloosheid wel kan oplopen tot 80%! Moving On heeft aan diverse projecten mogen bijdragen om zelfredzaamheid te stimuleren en te realiseren. 

 

 

2019 Oeganda

WATERTOREN

In 2018 hebben wij een campagne gehouden om een kleuterschool te voorzien van water. Deze watertoren is gerealiseerd in het jaar 2019! De watertoren zal niet alleen de kleuterschool voorzien van water, maar ook nog twee scholen en diverse behuizingen voor schoolstaf en studenten, die gereed zullen komen in het jaar 2021. Alle sponsors en donateurs, hartelijk dank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

AMBULANCE MOZAMBIQUE

Een ambulance was nodig om de geboorte kliniek te openen in Pemba, Mozambique. Deze zal voorzien in transport bij spoedgevallen bij bevallingen. Moving On heeft een bijdrage mogen leveren aan deze levensreddende ambulance. Terwijl in de provincie "ambulances" nog bestonden uit paard en wagen, bracht deze moderne Toyota ambulance de vereiste snelheid bij spoed gevallen.

 

 

 

 

 

2009 tot 2020

WATERPOMPEN IN OEGANDA

Veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte.

In 2009 is de eerste waterpomp geslagen. Vóórdat deze pomp er was stierven er jaarlijks kinderen én volwassenen aan dysenterie, cholera en tyfus, door het drinken van vervuild water uit poelen. Sindsdien heeft Moving on waterpompen gerealiseerd in vele dorpen. 

Uit onderzoek is gebleken dat de sterfte aan bovengenoemde ziektes tot bijna 0% was teruggedrongen in de dorpen waar deze pompen zijn.