Naast het lopende project voor de Ambulance voor de kliniek in Pemba Mozambique, dat dit jaar wordt afgerond, staan er voor dit jaar nog 3 projecten op stapel waarvoor Moving On zich met úw hulp wil gaan inzetten.

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten:

     1. Voor een lokale partner in Oeganda willen een kleuterschool die momenteel nieuw gebouwd wordt in de omgeving van Jinja voorzien

         van een watertoren voor veilig drinkwater en sanitair. (Projectnr. 18.02  - omvang: ruim 21.500 euro)

     2. Voor een bevriende organisatie willen we voor een scholenproject land aankopen en bebouwen met winstgevende gewassen om bij te          dragen aan zelfredzaamheid van het project en tevens te voorzien in een stuk werkgelegenheid in een gebied met hoge  

         werkeloosheid. (Project 18.03 - omvang: ruim 68.000 euro)

      3. Samen met lokale partner - Children's Welfare Mission in Namugongo - die door nieuwe wetgeving ineens een groot aantal
          slaapaccomodaties moet bijbouwen, willen wij 1 van die slaapaccomodaties voor ons rekening nemen. Er worden er momenteel
          al een viertal gebouwd, die vóór het eind van dit jaar klaar moeten zijn! (Project 18.04 - omvang: 1 accommodatie bijna 17.000 euro)

 

* Alle projectplannen - ook het huidige Ambulance project - kunt u te zijner tijd downloaden vanaf de pagina 'Documenten'