* Projectplannen kunt u downloaden op de pagina 'Documenten' 

 

2022 Noodhulp

Voed een kind op school voor € 3,00 per maand in Oeganda

Alhoewel Moving On zich richt op educatie en daardoor op de toekomstmogelijkheden voor de kinderen in onze projecten, is er door Covid-19 helaas een extreme situatie ontstaan in het district Jinja. Doordat het inkomen (grotendeels) van vele ouders is weggevallen is er noodhulp nodig. Velen van de kinderen komen naar school zonder gegeten te hebben, anderen komen zelfs helemaal niet meer naar school.

Wij willen voorzien in één gezonde en voedzame warme maaltijd per dag voor 500 kinderen van onze basisschool. Daarvoor is € 1500,-- per maand nodig om hen te helpen! Helpt u ons helpen? Samen bouwen we daarmee aan een betere toekomst voor deze kinderen.

2022: DE VISIE EN HULP IN OEGANDA BLIJFT GERICHT OP ONDERWIJS

Moving on blijft, als kleine christelijke stichting, zich inzetten in 2022 voor scholing van kinderen en jongeren. Zowel lagere school als vakonderwijs is belangrijk in Oeganda. Het aantal kinderen dat nooit naar school gaat is bedroevend. Uit pure armoede gaan honderdduizenden kinderen nooit naar school! Het blijft daarom belangrijk om juist deze kansarmen te voorzien van een hoopvolle toekomst.  We blijven fondsenwerven voor huisvesting voor deze jongeren. De inkomsten in 2021 waren aanmerkelijk lager door het effect van corona, zoals bij vele stichtingen. Desalniettemin blijven wij ons inzetten in 2022.

2021 Oeganda

BOUWEN AAN VAKOPLEIDINGEN JONGEREN

Voor de vakopleiding van kansarme jongeren in ICT, Confectie en Schoonheidsspecialiste is er huisvesting vereist. Moving On wil TWEE kleine gebouwen bouwen voor de jongeren die van ver komen. Eén gebouw voor mannen en één voor vrouwen. Per gebouw kunnen 24 jongeren worden gehuisvest. Kosten voor één gebouw bedragen € 19.875,- per gebouw, inclusief bedden, lakens, gordijnen enz. BOUW MEE AAN EEN SUCCESVOLLE TOEKOMST VOOR JONGEREN.

2021 Oeganda

ZELFREDZAAMHEID

  • Door landbouwopbrengsten is het onderwijsprogramma binnen 5 jaar door eigen inkomsten lokaal volledig dekkend;

  • Door een surplus van deze landbouwopbrengsten, wordt een spaarpot gecreëerd voor onderhoud en andere soms niet mee getelde kostenposten. Tevens kunnen hiermee ook projecten op het gebied van gezondheidszorg worden gefinancierd door onze lokale partner.

 

 

2021 Oeganda

Vakonderwijs door zelfredzaamheid en duurzame zonne-energie (PP zie documenten)

Moving On draagt bij aan vakonderwijs door het verlenen van geld besparende zonne- energie.

Een aantal voordelen van zonne-energie zijn duidelijk. Elektriciteit is duur, dus bespaart veel geld. Er kan altijd les worden gegeven en bovendien is zonne-energie stabiel! en milieu vriendelijk.

Voor het hele projectplan zie Documenten.

 

2020

SLAAP ACCOMMODATIE VOOR WEESJONGENS

In 2019 hebben wij een projectplan gemaakt voor de financiering van slaap accommodatie voor wees- jongens in Oeganda. In 2020 is het gebouw gereed gekomen dankzij de mooie bijdragen van diverse sponsors. Door verandering van de wetgeving waren stichtingen verplicht het aantal slaapplaatsen per zaal met 35% te verminderen. Hierdoor was het nodig om een aantal slaap accommodaties bij te bouwen.

 

 

 

2020 ZELFREDZAAMHEID

En van de Moving On speerpunten is om projecten financieel onafhankelijk te maken. Het eindeloos voorzien van schoolgelden voor leerlingen is op lange termijn veel duurder dan het investeren in landbouwprojecten, waarvan de winst geheel ten goede komst aan de scholen. Bovendien wordt er werkgelegenheid geschapen in gebieden waarin werkeloosheid wel kan oplopen tot 80%! Moving On heeft aan diverse projecten mogen bijdragen om zelfredzaamheid te stimuleren en te realiseren. 

 

 

2019 Oeganda

WATERTOREN

In 2018 hebben wij een campagne gehouden om een kleuterschool te voorzien van water. Deze watertoren is gerealiseerd in het jaar 2019! De watertoren zal niet alleen de kleuterschool voorzien van water, maar ook nog twee scholen en diverse behuizingen voor schoolstaf en studenten, die gereed zullen komen in het jaar 2021. Alle sponsors en donateurs, hartelijk dank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

AMBULANCE MOZAMBIQUE

Een ambulance was nodig om de geboorte kliniek te openen in Pemba, Mozambique. Deze zal voorzien in transport bij spoedgevallen bij bevallingen. Moving On heeft een bijdrage mogen leveren aan deze levensreddende ambulance. Terwijl in de provincie "ambulances" nog bestonden uit paard en wagen, bracht deze moderne Toyota ambulance de vereiste snelheid bij spoed gevallen.

 

 

 

 

 

2009 tot 2020

WATERPOMPEN IN OEGANDA

Veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte.

In 2009 is de eerste waterpomp geslagen. Vóórdat deze pomp er was stierven er jaarlijks kinderen én volwassenen aan dysenterie, cholera en tyfus, door het drinken van vervuild water uit poelen. Sindsdien heeft Moving on waterpompen gerealiseerd in vele dorpen. 

Uit onderzoek is gebleken dat de sterfte aan bovengenoemde ziektes tot bijna 0% was teruggedrongen in de dorpen waar deze pompen zijn.