WAAROM 'MOVING ON'

De snelheid waarmee de extreme armoede daalt in de wereld, is opmerkelijk: de armoede nam tussen 1990 en 2017 sneller af dan in de 500 jaar daarvoor. Dit komt voornamelijk doordat landen beter zijn gaan samenwerken op het gebied van armoedebestrijding, economie, onderwijs en gezondheidszorg en de gezamenlijk inzet voor ontwikkelingssamenwerking. Ook het aantal ontwikkelingslanden daalde aanzienlijk in de laatste decennia: het halveerde sinds 1994. In dat jaar waren er volgens de Wereldbank nog 64 ontwikkelingslanden (met 3.1 miljard inwoners), in 2014 waren dat er nog 31 (met 613 miljoen inwoners).

Goed nieuws dus! 'Nog maar' 10% van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. Als de daling in dit tempo doorgaat kán de armoede in 2030 de wereld uit zijn! Wij willen daar graag een steentje aan bijdragen, maar... dan moeten we wel minimaal op dezelfde voet verder gaan! Want zoals met alles geldt ook bij armoedebestrijding: Stilstand is achteruitgang! Daarom onze naam 'Moving On'.

Waarom wij in Afrika werken? Simpel. Van de huidige 33 lage inkomenslanden liggen er 29 in Afrika. Laten we dan vooral het werk verzetten in de gebieden waar dit het hardste nodig is.