Basisonderwijs voor iedereen!

Moving On zet zich inmiddels veertien jaar in voor basisonderwijs op het platteland van Oeganda. Jarenlang hebben wij ondersteuning verleend aan een basisschool in een lokale gemeenschap nabij de stad Jinja. In dit gebied was nauwelijks elektriciteit en veilig drinkwater aanwezig. Jaarlijks stierven vele kinderen en volwassenen aan de gevolgen van tyfus, dysenterie en cholera. Nauwelijks voor te stellen dat dit nog geen 10 jaar geleden nog voor kwam! De meeste mensen in deze regio (ruim 80%) zijn werkeloos en hun gezinnen leven onder de armoedegrens. Het vaak hoge schoolgeld dat andere scholen vragen kan door veel gezinnen niet worden opgebracht. Bij 'onze' school dragen de ouders bij naar draagkracht, omdat wij vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs en een goede toekomst.

Het eerste jaar kwamen er meteen al 45 kinderen naar deze toen nieuwe school, dus het voorzag duidelijk in een behoefte! Elk jaar werden de kinderen een jaartje ouder en elk jaar moesten er dus weer klassen en onderwijzers bijkomen.

In Veenendaal werd destijds een benefietavond georganiseerd waar onder andere een concert plaatsvond en diverse dingen werden geveild die de bezoekers van de avond mee konden brengen. Ook werd de achterban aangeschreven met een noodkreet. De totale opbrengst van die acties was voldoende om het startsein te kunnen geven voor de bouw van een aantal permanente klaslokalen. Met gepaste trots werd dit gebouw in 2011 in gebruik genomen.

 

De afgelopen jaar zijn vele kinderen doorgestroomd naar de middelbare school. Ook hiervoor is in de meeste gezinnen geen geld, en met alleen lagere school heeft een kind, net als in Nederland, géén toekomst. Hiervoor is een sponsorproject opgezet, waarover u kunt lezen op de pagina 'Middelbaar Onderwijs'. Ook zien wij dat door de overheid in kleine stapjes meer en meer wordt voorzien in basisonderwijs in dit gebied. De urgente behoefte van tien jaar geleden lijkt te zijn afgenomen. Een mooie ontwikkeling! Daardoor zullen wij onze ondersteuning gaan verplaatsen. We gaan inzetten op nieuwe projecten in Oeganda. Met tien jaar ervaring in Oeganda geloven wij dat wij ook in de toekomst van meerwaarde kunnen zijn. 

 

Het is ons streven - zoals bij al onze projecten - om onze scholingsprojecten binnen ongeveer tien jaar volledig zelfredzaam te maken. Dit gaan wij in 2018 doen door de aankoop van landbouwgrond, waarop door de lokale bevolking gewassen worden geteeld die in de dagelijkse behoefte voorzien van de Oegandese bevolking. De inkomsten komen ten goede aan onze projecten.